Nieuwe informatie gepubliceerd van bijkomende cursussen voor het najaar 2017.
Zie “Vorming