Inhoud

Het Engelenhuisje wil via deze website correcte en actuele informatie verstrekken over de aangeboden diensten en toepassing van de regelgeving. Het Engelenhuisje kan evenwel niet worden aansprakelijk gesteld voor foutieve of verouderde informatie. Heb je een opmerking of vraag over de inhoud van deze website? Mail naar info@hetengelenhuisje.be

Intellectuele rechten

Het Engelenhuisje behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie. De gepubliceerde informatie mag worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Links

Het Engelenhuisje kan niet worden aansprakelijk gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden ingevuld op deze website worden bewaard door Het Engelenhuisje. Ze dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail naar info@hetengelenhuisje.be