Als we iemand dierbaar verliezen door een overlijden worden we overmand door verdriet. Het verlangen om de dierbare opnieuw in onze armen te sluiten is heel sterk.
Men stelt zich vragen zoals: zijn ze gelukkig waar ze zijn, wat zouden ze denken van mijn huidige levensomstandigheden, zouden ze mijn echtgenoot(te) ook appreciëren, wat vinden ze van hun kleinkinderen, … Of we willen gewoon weten wat ze ons te zeggen hebben.
Door contact te maken met de dierbare overledene en hen aan het woord te laten, kunnen we worden gerustgesteld. Alleen door te weten dat ze bij ons zijn, kan dat ons verdriet verzachten en kunnen we met een gerust hart verder in ons aardse leven.
Als medium kan ik jou helpen contact te leggen met deze overledene en zo hun boodschap overbrengen.
Na een kort intakegesprek, zal ik contact leggen met de overledene en hun boodschap(pen) noteren. Nadien zal ik u de boodschap(pen) doorgeven.

Prijs: € 60,00

Afspraken kunnen momenteel niet worden gemaakt !

contact engelenhuisje